Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kingdom Embassy Kerk

Samenkomst/Kerkdienst/Eredienst

Zondag: 11h00 tot 12h30  

Predikanten/Voorgangers: Heinrich en Minnie Berghuis

Neemt contact op met ons:

Heinrich: +32 476994799

Life Coach/Persoonlijke of pastorale begeleiding:

Minnie +32 476994798

[email protected]

Gebed nodig? Hulp nodig in crisis? Relationele problemen? 

We zijn er voor u!

Kringen/Huisgroepen

Wilt u weten hoe je de Bijbel praktisch kan maken in je leven, gezin en werk?

In de kringen doen we dat samen. We worden deel van een kleine groep mensen die er zijn voor elkaar, die elkaar bemoedigen, bidden voor elkaar, en zorgen voor elkaar. 

Wil je deel worden van een kring?

Wilt u meer leren over de Bijbel of geloof? 

Neem contact op met ons: [email protected]

We zijn deel van de wereldwijde familie van gelovigen in Jezus Christus. 

Door Jezus (de Zoon van God, verrezen uit de dood nadat Hij voor onze zonden is gestorven) zijn we deel geworden van deze familie waarvan God onze Vader is, en woont Zijn Heilige Geest in ons, zijn we deel van het Koninkrijk Gods, en hebben we eeuwige leven.  

We zijn hier om de liefde en boodschap van God uit te dragen.

Johannes 3:16 "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. "   

Familie is belangrijk voor ons, zorg dragen voor elkaar.

We willen graag onze maatschappij opbouwen en meehelpen aan het herstel van families.   

U bent welkom om ons eens te bezoeken.

0